Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe

W świecie nie tylko nauk biologicznych, ale chociażby w bioetyce, bardzo ważną debatę od niepamiętnych czasów wzbudza temat wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na człowieka. O ile nikt nie może mieć wątpliwości, że na wygląd, zdrowie i nawet charakter człowieka wpływają już jego geny, czyli konkretnie mieszanka genotypu obojga rodziców, wypadkowa ich predyspozycji biologiczny, ale również to, w jakim środowisku dojrzewał i jak był wychowywany czy sposób, w jaki się odżywiał – o tyle już bardzo sporo emocji budzi rozstrzygnięcie, który z tych czynników ma większy wpływ.

Miłośnicy genetyki i jej niesamowicie złożonego charakteru, co chwila odkrywają nowe zależności między konkretnymi połączeniami i konfiguracjami genów, a np. skłonnościami do przemocy czy niektórych chorób. Możliwość rozszyfrowania DNA człowieka i połączenie tych unikalnych odczytów z konkretnymi przypadłościami, jakie człowieka spotkają w przyszłości, jest możliwe i daje argument tym, którzy wierzą w tezę, że prawie całe życie człowieka jest z góry zapisane w jego genach.

Nie brakuje jednak argumentów bardzo wyraźnie potwierdzających, że to otoczenie ostatecznie kształtuje człowieka. Dowodzą tego chociaż przypadki bliźniaków jednojajowych, którzy ostatecznie żyją w skrajnie różnych warunkach i z całkiem innymi efektami końcowymi. Dlatego obecnie można śmiało założyć, że nawet klon genetyczny drugiego organizmu, dojrzewający w skrajnie innych warunkach środowiskowych, rozwinąłby się inaczej.

Post Comment