Średnia długość życia człowieka

Ostatnie stulecie to bardzo dynamiczny statystyczny wzrost długości życia człowieka. Oczywiście mowa o średniej dla całego globu, ale pamiętać trzeba o tym, że konkretne regiony czy państwa mogą pochwalić się dość wyraźnymi różnicami w tym wskaźniku, co naturalnie wynika z setek najróżniejszych czynników. Pierwszy istotny element to różnice już na poziomie genetycznym – ludność kaukaska, afrykańska czy azjatycka, ma kompletnie zróżnicowane profile genetyczne, a przez to różne są predyspozycje konkretnych ras w kwestii odporności na niektóre choroby lub zwiększonej podatności na inne. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby człowiek zamieszkujący środkową Europę był jak najbardziej odporny na różne szczepy bakterii czy wirusów zamieszkujących tylko południową półkulę Ziemi, niemniej o wiele bardziej prawdopodobne jest, że nie nastąpi to całkowicie bezboleśnie. Genetyka jest jednym z tych elementów, na które człowiek nadal ma niewielki wpływ i predyspozycje do pewnych schorzeń lub ich brak, wynikające z konstrukcji i składu łańcucha DNA czy np. metylacji niektórych genów – pozostają poza jego jakimkolwiek wpływem.

Istnieje jednak wiele czynników środowiskowych, czyli wpływających na człowieka bezpośrednio z otoczenia, które bardzo zwiększają możliwość długiego i dość zdrowego życia, lub stoją temu na przeszkodzie. Oprócz genotypu swoich rodziców, dziecko otrzymuje poniekąd w spadku także bardzo konkretne możliwości adaptacyjne wynikające z miejsca zamieszkania lub statusu finansowego rodziców. Jeśli dzieci przychodzą na świat w odległej afrykańskiej wiosce, gdzie problemem jest brak dostępu do wody chociażby, tym bardziej odpowiednia opieka medyczna zwyczajowo tam nie istnieje. Mimo najlepszej woli rodziców, mogą oni nie mieć nawet wiedzy na temat tego, jak lepiej zadbać o los swojego dziecka. A jeśli nawet wiedzą, jak wiele brakuje im środków do normalnej opieki nad potomkiem, nic nie mogą z tym zrobić.

Naturalnie często to pieniądze determinują takie warunki i nawet w bardzo zacofanych krajach tego świata zawsze istnieją zamożniejsze grupy społeczne, których dzieci przeważnie mają dostęp do całej infrastruktury. Już odpowiednia higiena dziecka mocno wpływa na możliwości jego zdrowego dojrzewania i dorastania, a do utrzymania dziecka w higienie niezbędne są nie tylko odpowiednie środki higieniczne, ale również bieżąca zimna i ciepła woda. Coś, co dla mieszkańców nawet bardzo zacofanych regionów Europy wydaje się nie do pomyślenia, jest często całkowicie powszechnym standardem na ogromnych terenach Azji, Afryki, a niekiedy nawet Ameryki Południowej.

Wydawać mogłoby się więc, że teoretycznie najlepsze warunki do wydłużania okresu swojego życia mają ludzie zamieszkujący w tak szybko rozwijających się i zaawansowanych regionach jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Dostępność wszystkich podstawowych dóbr i usług, opieka medyczna na najwyższym poziomie, duża zamożność rodziny pozwalająca na zakup wszystkiego, czego potrzebuje dziecko, a później jego odpowiednia edukacja – to powinno przyczyniać się do świadomego, zdrowego i długiego życia takich społeczeństw, co jednak nie do końca ma pokrycie z rzeczywistością. Jak pokazują najnowsze wyniki badań i statystyka, to kraje najmocniej rozwinięte i najzamożniejsze mają jednocześnie największy problem z tym, aby dbać o swoje zdrowe i długie życie. Nawet jeśli średnia wieku Amerykanów czy Europejczyków regularnie się wydłuża, to równie szybko obniża się jakość i komfort tego życia w coraz to młodszym wieku. Według większości badań osoby w wieku nawet poniżej dziesiątego roku życia miewają już klasyczne objawy cukrzycy. Nawet jeśli przy stanie współczesnej medycyny będą oni w stanie dożyć przykładowo siedemdziesiątych urodzin, to jakość tego długiego życia na pewno będzie zdecydowanie niższa, niż w przypadku człowieka żyjącego siedemdziesiąt lat, ale z doskonałymi parametrami zdrowotnymi.

O zdrowie zadbać trzeba na wiele sposobów – przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej, to jedno. Suplementowanie brakujących składników odżywczych czy mikroelementów nie występujących naturalnie w organizmie jak witaminy K2 czy D3, to kolejny krok. Bardzo ważne jest świadome korzystanie z możliwości współczesnej medycyny i farmacji, które faktycznie wydłużają szanse na zdrowe i wieloletnie życie. Wszystko to wydaje się jednak schodzić na drugi plan przy odpowiednim żywieniu, gdyż to dieta wpływa bodaj najwyraźniej na wszystkie kluczowe i drugorzędne wskaźniki i parametry życiowe człowieka. Wszystkie te aspekty są jednak w dużym stopniu determinowane przez to, gdzie na świat przyjdzie człowiek i w jakiej rodzinie się urodzi.

Post Comment