Nauka zwana biologią

Biologia pochodzi od greckich słów bio i logos. Oznacza to dosłownie naukę o życiu. Dokładniej biologia to nauka o organizmach żywych oraz procesach w nich zachodzących. Biologia jako nauka powstała w wieku XIX. Nauki biologiczne to osobny temat. Swoimi początkami sięgają one czasów Arystotelesa czy Hipokratesa, a nawet pierwszych twórców prawa (źródło). Aż do czasów historii i medycyny naturalnej. A więc wiele stuleci wcześniej.

Biologia jako nauka zajmuje się pochodzeniem życia, rozwojem żywych organizmów, ich ewolucją, rozmnażaniem oraz wieloma procesami zachodzącymi w organizmach żywych. Warto tutaj wspomnieć o ewolucji organizmów żywych. Kiedyś uważano, że wszystko jest dziełem stwórcy. Pogląd ten zmienił Karol Darwin. Dziś wiadomo, że organizmy żywe zmieniają się z biegiem pokoleń.

Biologia jako nauka opisuje cechy istot żywych. Jak organizmy żywe się poruszają, jak się odżywiają, jak oddychają, jak wydalają, rozmnażają się, reagują na bodźce itd.

Biologia jako nauka zajmuje się budową i funkcjonowaniem żywych organizmów. Obejmuje ona wiele dyscyplin naukowych. Między innymi: zoologia – nauka zajmująca się badaniem zwierząt, botanika – nauka zajmująca się budową oraz funkcjonowaniem roślin, mikrobiologia – o mikroorganizmach. A ponadto : anatomia – zajmuje się budową organizmów, fizjologia – zajmuje się czynnościami życiowymi organizmów, genetyka – to z kolei nauka o dziedziczeniu cech. Geny odpowiadają za to jakie cechy będą dziedziczone w obrębie określonego gatunku. Oprócz tego można wyróżnić jeszcze antropologię – dział biologii badający istoty ludzkie. Na dalszym poziomie można wyróżnić biologię molekularną. A ta zajmuje się życiem i funkcjonowaniem żywych organizmów na poziomie molekularnym.

Biologia jako nauka jest źródłem cennej wiedzy, która może być wykorzystana w wielu innych dziedzinach, w tym w ochronie zdrowia. I to na różne sposoby. Biologia pozwala określić tożsamość osoby zmarłej. Pozwala określić kiedy nastąpił zgon. Biologia jest w stanie pomóc organom ścigania oraz wymiarowi sprawiedliwości.

Wiele jest drobnoustrojów zagrażających ludziom. Ponadto wiele jest pasożytów, które dojrzewają w organizmie człowieka, a następnie żywią się jego kosztem. Dzięki biologi znamy ten problem, wiemy co to za pasożyty, wiemy jak się przed nimi uchronić, a jeśli nam się nie uda to wiemy jak je usunąć.

Biologia jako nauka interdyscyplinarna łączy wiedzę z różnych dziedzin. Zależy jeszcze od działu. Można bowiem wyróżnić biologię molekularną, medyczną, sądową oraz wiele innych działów. Biologia medyczna to połączenie biologii i medycyny. Nauka, która ma niebagatelne zastosowanie w ochronie zdrowia.

Biologia to ważna nauka. Jej dokonania znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i nie tylko. Biologia opisuje ewolucję żywych organizmów, bada zagrożenia dla nas itd. Znajduje zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej oraz w sądownictwie. Z biologii korzystają nawet organy ścigania. A każdy żywy organizm to skomplikowany twór składający się z miliardów komórek. A zachowanie układów biologicznych jest przewidywalne. Choć ich zachowania nie są takie jak te opisywane przez fizykę czy chemię.