Jak przebiegają czynności życiowe

Biologia to nauka o funkcjonowaniu organizmów żywych. Zajmuje się ona ich budową, procesami życiowymi zachodzącymi w nich, rozmnażaniem, rozwojem oraz innymi aspektami. Biologia ma wiele działów. Poza tym jest to nauka interdyscyplinarna. Warto tutaj wspomnieć o nauce, która nazywa się fizjologia. Zajmuje się ona badaniem jak przebiegają czynności życiowe u żywych organizmów. Ta nauka bada komórki, tkanki oraz narządy. Ponadto bada prawa, które rządzą funkcjami życiowymi u organizmów żywych.

Fizjologia opiera się na biologii, chemii, fizyce. Ponadto fizjologia łączy się z anatomią, biofizyką, biochemią, cytologią, elektroniką, endokrynologią, oraz wieloma innymi dziedzinami.

Fizjologia dzieli się na fizjologię : roślin, człowieka, zwierząt, grzybów, porównawczą, ogólną, patologiczną zwaną też patofizjologią. A fizjologia zwierząt i człowieka to swego rodzaju wiązanie pomiędzy biologią i medycyną.

Ponadto w zależności od tego, jaki poziom organizacji żywej materii jest badany, fizjologia może zostać podzielona na: cytofizjologię, histofizjologię, neurofizjologię oraz wiele innych działów.

Warto tutaj wspomnieć o dziale takim jak fizjologia człowieka. Ze zrozumiałych względów wielu osobom ten dział może się wydać najbardziej interesującym. Ten dział fizjologi zajmuje się badaniem procesów życiowych, które zachodzą w organizmie ludzkim. Chodzi tu o czynności i funkcje, komórek, tkanek, narządów oraz mechanizmów sterujących tymi funkcjami. Tutaj należy wspomnieć o homeostazie. Jest to równowaga fizykochemiczna w organizmie, która umożliwia jego funkcjonowanie. Aby ją podtrzymać potrzebna jest współpraca wszystkich komórek i narządów. Badania tego działa fizjologii opierają się na biologii, chemii oraz fizyce. Ponadto dział ten współpracuje z anatomią, biofizyką, biochemią, elektroniką, cytologią oraz wieloma innymi dziedzinami.

Fizjologia i jej działy to podstawa wielu nauk klinicznych. Endokrynologia bazuje na fizjologii układu dokrewnego. Kardiologia z kolei opiera się na fizjologi układu krążenia.

Fizjologia to nauka o procesach zachodzących w organizmach żywych. Oczywiście rozumie się tutaj procesy przebiegające w sposób prawidłowy. A co jeżeli proces ten zostanie zaburzony? Fizjologia obejmuje również przywracanie właściwego funkcjonowania. Zaburzony proces związany z życiem organizmu nazywany jest patologią.

Poza tym fizjologia człowieka dzieli się na: fizjologię układu nerwowego, fizjologię układu krążenia, fizjologię układu oddechowego, fizjologię układu moczowo-płciowego i wiele innych.

Fizjologia to ważny dział biologii zajmujący się procesami zachodzącymi w organizmach żywych. Bada ona komórki, tkanki, narządy oraz prawa, które decydują o przebiegu funkcji życiowych. Bada zarówno stany prawidłowe, jak również zaburzone. Bada zależności i czynności, które zachodzą tak u ludzi, jak również zwierząt i roślin. Zagłębia się nawet w komórkę. Rozliczne jej działy pozwalają dokładniej usystematyzować i zbadać poszczególne procesy oraz narządy.