Czymże jest biologia

Skąd w ogóle wzięła się nazwa biologia. Taka trochę trudna do wymówienia w języku polskim. Nazwa pochodzi z języka greckiego. Słowo bios – oznacza nic innego jak życie. A słowo logos oznacza naukę. A więc co to jest biologia? Dosłownie rzecz ujmując jest to nauka o życiu. A dokładniej jest to nauka o procesach zachodzących w żywych organizmach. Żywe organizmy odżywiają się, rozmnażają, umierają, chorują, ewoluują.

Jaka może być więc odpowiedź na pytanie co to jest biologia. Samo znaczenie wydaje się być proste, ale co ono oznacza w praktyce. Otóż jest to złożone zagadnienie. Zwłaszcza, że biologia może dotyczyć przeróżnych organizmów. Chodzi tu zarówno o rośliny, zwierzęta, owady i ludzi, jak również o bardzo drobne organizmy. O organizmy wręcz jednokomórkowe. Takie jak bakterie, wirusy oraz wiele innych bardzo małych organizmów. Tak małych, że nie są one widoczne gołym okiem. A jednak mają one istotny wpływ na działanie tych dużych organizmów.

Jak można jeszcze odpowiedzieć na pytanie co to jest biologia. Otóż nauka ta zajmuje się poznawaniem, badaniem, klasyfikowaniem oraz zachowaniem różnych organizmów. Zajmuje się też niejako odkrywaniem nowych organizmów i lepszym poznawaniem tych starych. Wiele jest na świecie roślin i zwierząt. I nie tak łatwo jest je sklasyfikować. I to jest zadanie biologii. Ale to nie wszystko.

Jaką inną odpowiedź można dać na pytanie co to jest biologia. Organizmy żywe ewoluują. Warto tutaj wspomnieć o tym, że dawniej uważano, że wszystko jest dziełem stwórcy. Pogląd ten zmienił Karol Darwin. Dzisiaj biologia bada zmiany ewolucyjne żywych organizmów. Jak to się dzieje, że organizmy żyjące w określonym środowisku ewoluują, zmieniają się z biegiem pokoleń. I co jest przyczyną, gdzie jest nośnik tychże informacji. Ale to również nie wszystko.

Na pytanie co to jest biologia można dać wiele odpowiedzi. Biologia ma również zastosowanie w sądownictwie. Pozwala ona na ustalenie tożsamości osoby zmarłej. Z biologii korzystają różnorodne organy ścigania i generalnie wymiar sprawiedliwości. Ułatwiają one dochodzenie w śledztwie i uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań.

Tak więc co to jest biologia? Niesamowita, ciekawa i jakże potrzebna interdyscyplinarna, w zależności od działu nauka, której celem jest badanie mechanizmów zachodzących w organizmach żywych. Biologia sięga aż do komórki, a nawet dalej. Ponieważ biologia zajmuje się również taką kwestią, jak zbudowana jest komórka. A komórka to podstawowy element życia. W której jednak też zachodzą różne skomplikowane procesy. Komórka jest zbudowana z pomniejszych cząstek, od których zależy jej istnienie.

Biologia ma szerokie zastosowanie w medycynie ponieważ ściśle wiąże się z naukami medycznymi. W istocie – biologia, chemia i fizyka to podstawy wszelkich nauk medycznych. I są one jakby istotnymi elementami tychże nauk. Biologia dzieli się na duże ilości mniejszych działów. Jest to istotne z uwagi na jej zastosowanie w ochronie zdrowia. Tak więc biologia to nauka, która pozwoli wieść szczęśliwe życie żywym organizmom.