Choroby współczesnego świata

Dynamiczny rozwój cywilizacji, a co za tym idzie przemysłu i kosumpcjonizmu sprawił, że człowiek narażony jest na różnego rodzaju negatywne czynniki, które dalej prowadzą do chorób. W dzisiejszych czasach mamy już do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi, czyli takimi, jakie biologia medyczna określa, jako dotykające duży odsetek społeczeństwa.

Wśród chorób cywilizacyjnych możemy wyróżnić już bardzo wiele schorzeń takich jak: cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, alergia, osteoporoza, AIDS, choroby psychiczne (jak anoreksja, bulimia, alkoholizm, depresja, narkomania), choroby wrzodowe, kamica nerkowa i wiele innych. Przyczyny tych chorób są bardzo różne, od predyspozycji genetycznych, przez świadome działania człowieka, po generalnie ujęty zły tryb życia. Biologia medyczna stara się odpowiedzieć na pytania jak zapobiegać rozwojowi tych chorób, stąd też coraz większa popularność kierunków studiów takich jak promocja zdrowia.

Cukrzyca- podwyższony poziom cukru we krwi, jest jedną z częściej występujących chorób cywilizacyjnych. Najczęściej występującą forma cukrzycy jest typ 2 cukrzycy, charakteryzujący się insulino odpornością, co w dalszym etapie choroby powoduje zwiększone zapotrzebowanie na produkcję insuliny, co może prowadzić do niewydolności trzustki. Cukrzyca typu 1 polega natomiast na niedostatecznym produkowaniu insuliny. Niestety całkowite uleczenie cukrzycy nie jest możliwość, jednak dzięki osiągnięciom takich nauk jak biologia medyczna, biotechnologia, biochemia i innych możemy dzisiaj w dużym stopniu ograniczać jej skutki. Stosując się do zaleceń lekarzy i dietetyka można utrzymywać poziom cukru na stałym poziomie praktycznie codziennie.

Otyłość jest z kolei ewidentnym efektem złego trybu życia człowieka, oraz jego słabej edukacji dotyczącej żywienia i aktywności fizycznej. Niestety w toku ewolucji, kiedy człowiek z pozycji stojąco-biegnącej zmienił styl na siedząco-leżący, nie można było spodziewać się innych efektów. Jeżeli dołożymy do tego żywność silnie przetworzoną, nafaszerowaną różnego rodzaju składnikami o walorach wyłącznie smakowych (wyłączając walory odżywcze) osiągniemy efekt widoczny w licznych statystykach napływających póki, co głównie z zachodnich części półkuli. Biologia medyczna pozwala dziś na profilaktykę tego stanu rzeczy. Rośnie świadomość wśród młodych ludzi odnośnie zdrowego trybu życia i tego jak należy się żywić, jak czytać etykiety produktów, jak zastępować te złe produkty dobrymi.

Również choroby psychiczne takie jak anoreksja, alkoholizm czy narkomania stanowią silny filar chorób cywilizacyjnych, z jakimi przyszło mierzyć się współczesnemu człowiekowi. Często wynika to z ewolucji zachowań i motywacji, jakimi kieruje się dzisiejszy człowiek. Dążenie do nieosiągalnego ideału, ciągły pęd za pieniądzem, władzą i prestiżem, negatywny wpływ otoczenia pchają nie do końca świadomego człowieka w różnego rodzaju choroby psychiczne, z którymi o wiele ciężej walczyć niż ze standardowymi chorobami, jakie określa nam biologia medyczna. Często proces leczenia chorób psychicznych wymaga wieloletniej terapii, która nigdy nie daje 100% pewności na wyleczenie.

Z każdą dekadą do spisu chorób cywilizacyjnych, doliczane są kolejne. Wiąże się to przede wszystkim ze wzmożoną ekspansją człowieka na świecie, z jego ciągłą presją by być lepszym, mieć więcej, mieć lepiej niż inni. Stąd ciężko stwierdzić w jakim kierunku pójdzie współczesna biologia medyczna, z czym przyjdzie jej mierzyć się za kolejne 10, 20 czy 30 lat.