Biologia w społeczeństwie

evolution-297234_1280Człowieka można określić różnymi zestawami cech. Wiele zależy od uwzględnionego kryterium. I

tak z całą pewnością jest on istotą społeczną. Buduje cywilizacje, tworzy kultury. Nie można

jednak zaprzeczyć, że pozostaje również istotą biologiczną. Co prawda, zajmuje najwyższy

szczebel na ewolucyjnej drabinie, ale nadal podlega czynnikom oddziałującym na jego organizm i

ma swoje optymalne wymagania względem środowiska.

W świecie nauki od dawna ścierają się poglądy na temat tego, który z aspektów życia, społeczny

czy biologiczny, bardziej wpływa na życie człowieka. Pojawiają się również wątpliwości z zakresu

kształtowania osobowości jednostki. Czy odpowiadają za nią geny, więc nie można uciec przed

swoim przeznaczeniem? A może ostatecznie charakter to kwestia warunków środowiskowych oraz

grupy społecznej, która ma zasadniczy wpływ na kształtowanie osobowości młodych ludzi? Co

nami, jako ludźmi, kieruje? Pierwotne potrzeby i popędy, a może wartości związane z

humanitaryzmem?

Te i inne pytania pojawiają się często, głównie w rozważaniach naukowych. Raz na jakiś czas

wracają jednak także do głównego nurtu debaty publicznej. Przykładem może być nasilający się

problem imigrantów w Europie. Początkowo nie przykładano do niego należytej uwagi. Z biegiem

czasu więcej mówiło się o wartościach ogólnoludzkich i wynikającej z nich chęci do pomocy

ludziom, pozbawionym domów czy uciekających przed wojną. W obliczu wydarzeń ostatnich

tygodni i wzrostu zagrożenia terrorystycznego społeczeństwa europejskie o wiele ostrzej

podchodzą do imigrantów. Na znaczeniu straciły wartości humanitarne i solidarność ogólnoludzka.

Teraz wielu Europejczyków nawet nie stara się rozróżniać uchodźców od terrorystów. Wpływ na

ten stan rzeczy ma niewątpliwie strach. Pierwotna obawa przed wszystkim, co nieznane, zatem

potencjalnie niebezpieczne. Opisany przykład jest być może nieco skrajny, ale na pewno aktualny.

Dobrze obrazuje również złożoność ludzkiego życia. Człowiek tworzy cywilizacje, opracowuje

prawo i przyjmuje pewien system wartości. Często deklaruje również ich obronę za wszelką cenę.

Jednak w obliczu strachu wiele z tych fundamentów chwieje się lub upada. Czy na tej podstawie

można twierdzić, że biologia i naturalne instynkty wiodą prym? Po części zapewne. Piramida

potrzeb wydaje się potwierdzać takie stanowisko. Zgodnie z nią podstawę stanowi zrealizowanie

wymagań fizjologicznych. W następnej kolejności pojawia się warunek bezpieczeństwa, a dopiero

później poczucia przynależności. Wszystko to są tak zwane potrzeby niższe. Trudno jednak

zaprzeczyć ich podstawowemu znaczeniu. Z drugiej jednak strony człowieka spośród wszystkich

stworzeń obecnych na Ziemi wyróżniają tak zwane potrzeby wyższe, chociażby samorealizacja

czy zdobycie społecznego uznania. Nie można ignorować ich znaczenia, ponieważ bez ich

realizacji życie człowieka nie może być i zapewne nie będzie pełne. Warto jednocześnie zwrócić

uwagę na płynne przejście pomiędzy kolejnymi kategoriami. Od biologii, przez życie społeczne,

aż po skupienie na sobie samym.

Post Comment