Biologia na UAM

Kierunek Biologia na UAM jest kierowany do osób, które interesują się biologią oraz dziedzinami pokrewnymi. Biologia na UAM to dobry wybór dla rzetelnych i uczciwych osób, które są dociekliwe i cierpliwe. Praca biologa bywa żmudna, ponieważ potrzeba wiele czasu, by osiągnąć cel.

System studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest dwustopniowy i obejmuje studia stacjonarne oraz niestacjonarne. W ramach kierunku Biologia na UAM w stacjonarnym trybie studiów jest siedem specjalności:

 • Biologia Człowieka,

 • Biologia Środowiska,

 • Biologia Molekularna,

 • Biologia Eksperymentalna,

 • Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody,

 • Nauczanie Biologii i Przyrody

 • Bioinformatyka.

Na studiach niestacjonarnych są trzy specjalności:

 • Biologia Człowieka,

 • Biologia Środowiska

 • Biologia Doświadczalna.

Studenci zaoczni wybierają specjalność po 3-letnich studiach licencjackich.

 • Studia w zakresie Biologii Człowieka dostarczają studentom informacji z dziedziny antropologii, obejmującej wiedzę o ewolucji człowieka oraz jego zmienności wywołanej czynnikami środowiska społeczno-przyrodniczego.

 • Głównym celem studiów biologii na UAM na specjalności Biologia Środowiska jest poznanie struktury, funkcjonowania i ochrony środowiska, a także możliwości interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w ekosystemach lądowych i wodnych.

 • Studia na Biologii Eksperymentalnej umożliwiają studentom specjalizowanie się w dziedzinach takich jak: anatomii i cytologii roślin i zwierząt, eksperymentalnej embriologii roślin, hodowli in vitro tkanek roślinnych, fizjologii roślin i zwierząt, genetyki i mikrobiologii.

 • Studia na Biologii Doświadczalnej umożliwiają studentom specjalizowanie się w następujących dziedzinach: anatomii i cytologii roślin i zwierząt, eksperymentalnej embriologii roślin, hodowli in vitro tkanek roślinnych, fizjologii roślin i zwierząt, genetyki i mikrobiologii, a także biologii molekularnej.

 • Na specjalności Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody podkreśla się dwa wymiary kształcenia: teoretyczny – ściśle naukowy (poznawczy), od początku zakorzeniony w biologii, oraz aplikacyjny (normatywny), opierający się na podstawach właściwie ujmowanej ekologii, ale jednocześnie wykorzystujący doświadczenia innych dziedzin wiedzy i kierunków działalności gospodarczej, społecznej czy politycznej.

 • Studia na kierunku biologia na UAM w specjalizacji nauczycielskiej, w zakresie biologii i przyrody umożliwiają studentom przygotowanie do zawodu nauczyciela biologii (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz przyrody (szkoła podstawowa).

 • Studia na specjalności Bioinformatyka mają na celu przygotowanie studentów do nawigacji w bezkresie oceanu informacji generowanej przez różne dziedziny współczesnej biologii. Studenci po zakończeniu studiów będą przygotowani do zastosowania wiedzy informatycznej do rozwiązywania problemów biologicznych.

Biologia na UAM daje wiele możliwości. Dzięki specjalizacjom, które można wybrać, każdy znajdzie dla siebie odpowiednią dziedzinę zainteresowań. Dzięki temu w przyszłości będzie łatwiej znaleźć pracę.